Formulari d'inscripcions

Cursa: TRSO Vall d'Àger

Càmping d'Àger. 22 de setembre.

Dades personals
*
*
*
*
*
*
*
*
Altres Dades
*
*
Les categories Individual i Familiar no puntuen pel Circuit TRS-O.
*
Equips de 2 a 4 corredors. Cada membre de l'equip ha de fer la seva inscripció individual i posar el mateix nom en aquest camp.
*
Els menors de 14 anys tenen la inscripció gratuïta i només poden participar en la categoría FAMILIAR; i s'han d'inscriure aquí només un cop.
Menor 1
Menor 1
Menor 2
Menor 2
Menor 3
Menor 3
Documents adjunts
flyer TRS-O 2019.jpg

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Associació Esportiva EKKE Lleida CIF : G-25608670. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Enviant aquest formulari consentiu expressament i autoritzeu que es tractin les dades personals amb les finalitats exposades, la seva publicació en aquesta web i la de l’organitzador, així com en els llistats de classificacio i inscripcions pertinents. Aquestes dades podran ser transmeses a les empreses patrocinadores per un ús comercial. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició pot enviar un correu electrònic a associacioesportiva@ekke.es
Enviant aquest formulari accepteu el reglament de la cursa.